Đến với Công ty Kiến Hảo, việc bảo hộ một thương hiệu mà bạn đã lựa chọn sẽ được bảo hộ dễ dàng và đúng pháp luật với đội ngũ thiết kế logo, hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm

Khách hàng cung cấp hình ảnh logo, thông tin đơn vị/ cá nhân đăng ký bảo hộ.
Nếu quý khách chưa có logo, Kiến Hảo sẽ liên kết để quý khách làm viêc với các đơn vị thiết kế hình ảnh chuyên nghiệp.
Phí đăng ký Bảo hộ thương hiệu gồm:
+ Phí nhà nước: tính theo nhóm bảo hộ
+ Phí dịch vụ của Kiến Hảo: 1.500.000 đồng/ Hồ sơ bảo hộ

Chưa bao gồm phí thiết kế logo

KIẾN HẢO mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong lĩnh vực bảo hộ thương hiệu./.