Một Công ty nói riêng và doanh nghiệp nói chung sẽ có con dấu tròn (con dấu của pháp nhân). Số lượng bao nhiêu con dấu tùy thuộc vào yêu cầu hoạt động của chính công ty đó.

     Việc này cũng được thực hiện đối với các doanh nghiệp, Công ty đã thành lập lâu năm muốn thay đổi con dấu, hoặc  muốn khắc đổi lại mẫu dấu của Công ty.

     Hiện nay việc tạo, khắc mẫu con dấu được pháp luật trao quyền cho doanh nghiệp.

     Sau khi khắc xong con dấu, doanh nghiệp nộp hồ sơ tự công bố mẫu con dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Sau khi mẫu con dấu được duyệt sẽ được đưa lên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn

     KIẾN HẢO sẽ thực hiện công việc này với mức phí:

  • Khắc con dấu: 300.000 đồng/ con dấu
  • Lập và nộp hồ sơ công bố  mẫu con dấu: 200.000 đồng.
  • Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc, bao gồm cả thời gian khắc con dấu.

      Đối với trường hợp khách hàng đã thực hiện việc dịch vụ đăng ký thành lập mới Công ty tại KIẾN HẢO thì chi phí này đã tính trọn gói THÀNH LẬP CÔNG TY, khách hàng không thanh toán thêm bất cứ chi phí nào.

  KIẾN HẢO- sự khởi đầu thành công của các doanh nghiệp.!

 

 

Giới thiệu

Giới thiệu về chúng tôi

Các dịch vụ chính

Đối tác của chúng tôi

Liên hệ

Liên hệ tư vấn