Trong quá trình hoạt động kinh doanh, đầu tư, để phù hợp với xu thế cạnh trạnh, yêu cầu của đối tác hay phát triển quy mô doanh nghiệp.   

      Các doanh nghiệp có quyền thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh, việc thay đổi phải được thông báo tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành nơi doanh nghiệp có trụ sở và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

      KIẾN HẢO hỗ trợ khách hàng việc thay đổi tất cả các nội dung đăng ký kinh doanh mà khách hàng muốn thay đổi, bổ sung, cập nhật:

+ Thay đổi tên Công ty: bao gồm việc khắc lại con dấu và công bố mẫu con dấu mới.

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở: trường hợp khi thay đổi trụ sở chính sẽ thay đổi cơ quan quản lý thuế thì doanh nghiệp phải tiến hành thông báo tại cơ quan quản lý thuế trước khi đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+Thay đổi vốn: tăng/ giảm.

+ Thay đổi ngành nghề: bổ sung hoặc loại bỏ.

+ Thay đổi thành viên góp vốn: chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp.

Việc thay đổi cổ đông bao gồm cả cổ đông sáng lập đối với Công ty cổ phần thì pháp luật hiện hành quy định: doanh nghiệp tự tổ chức việc chuyển nhượng và lưu hồ sơ nội bộ Công ty, không thông báo, đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

+ Thay đổi chủ sở hữu, Người đại diện theo pháp luật

+ Cập nhật bổ sung thông tin  khác của doanh nghiệp: SĐT, email, CMND mới…

+ Thay đổi nội dung của Chi nhánh, VPĐD, Địa điểm kinh doanh.

+ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

+ Thông báo tạm ngưng hoạt động/ Hoạt động trở lại .

+ Giải thể doanh nghiệp, Chi nhánh, VPĐD, Địa điểm kinh doanh.

+ Sáp nhập / chia tách Công ty.

Với tư vấn  viên nhiệt tâm, năng động, chuyên nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP KIẾN HẢO. Khách hàng sẽ được tư vấn kỹ lưỡng để lựa chọn việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hữu ích và đúng pháp luật.

KIẾN HẢO– tự hào là đơn vị tư vấn được rất nhiều khách hàng lựa chọn trong thời gian qua./.

Giới thiệu

Giới thiệu về chúng tôi

Các dịch vụ chính

Đối tác của chúng tôi

Liên hệ

Liên hệ tư vấn